Vitajte na stránkach B4S s.r.o.

Spoločnosť B4S s.r.o. je stabilná spoločnosť s odbornými
skúsenosťami z oblasti poradenstva a služieb
v hygiene potravín od roku 2003.

Úvod

Spoločnosť B4S s.r.o. je stabilná spoločnosť nadväzujúca na skúsenosti z oblasti poradenstva a služieb v hygiene potravín od roku 2003. Poradíme Vám pri zriaďovaní nových prevádzok, vypracovaní dokumentov potrebných pre schválenie prevádzky - HACCP, prevádzkový poriadok, sanitačný poriadok. Zastúpime Vás pri konaniach so štátnymi orgánmi. Vykonávame školenia systému HACCPHygienické minimum akreditované Ministerstvom školstva.

Pre svojich domácich a zahraničných klientov zabezpečujeme poradenstvo a služby v plnom rozsahu. Náš personál tvoria ľudia na vysokej odbornej úrovni. Mnohoročné skúsenosti s vypracovávaním HACCP, pôsobenia v oblasti hygieny potravín a hlavne referencie našich klientov zaručujú kvalitu našich služieb.

 

Odborné články

Certifikácia ISO 22000

Vypracujeme a zavedieme ISO 22000 pre následnú certifikáciu ISO 22000 certifikačným orgánom POTRAVINFORM Slovensko s.r.o.

Certifikačný orgán na systémy manažérstva bezpečnosti potravín ISO 22000 je akreditovaný v oblastiach:

 
Vysledovateľnosť a stiahnutie potravín z obehu

Nariadenie (ES) č. 178/2002 –  vysledovateľnosť a stiahnutie potravín z obehu

„Vysledovateľnosť“ znamená schopnosť nájsť a sledovať potraviny, krmivá, zvieratá určené na produkciu potravín alebo látky, ktoré sú určené alebo o ktorých sa predpokladá, že sú určené na pridávanie do potravín alebo krmív vo všetkých etapách výroby, spracúvania a distribúcie.

 

Kancelária B4S s.r.o.
Optimum park
Račianska 9705/96
Bratislava 831 54
Pondelok – Piatok: 9.00 – 15.00

B4S s.r.o.

Sídlo spoločnosti:

Cyprichova 3
Bratislava 831 54

Hygiena potravín:

0911 497 727
losova@b4s.sk